top of page

Ethos

Stichting Merito streeft ernaar visies en analyses uit te dragen, aldus bijdragend aan het democratische debat dat moet leiden tot verruiming van de inzichten en goed bestuur, meer welvaart en welzijn in Vlaanderen.

We geloven in de kracht van de democratische fundamenten, goed bestuur en het uitdragen van belangrijke waarden, zoals ondernemerschap, rechtszekerheid en het benutten van het Vlaamse potentieel.

Pijlers

01

Goed bestuur

Goed bestuur op alle niveaus is van het allergrootste belang. Wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we lang niet altijd beter: er is nog veel werk.  Beter bestuur, ook in Vlaanderen, is voor Stichting Merito dus een prioriteit.

 

Best practices en meer aandacht voor verantwoordelijkheid, efficiëntie en integriteit zijn daarbij de sleutels. 

03

Ondernemerschap

Ondernemerschap is de drijvende kracht voor welvaart en welzijn, de grootste garantie voor duurzame economische ontwikkeling.

Ondernemerschap kan maar volop renderen als er rechtszekerheid is. We zien een vervreemding binnen de samenleving en de intellectuele klasse als het gaat om de bronnen van welvaartscreatie.

02

Democratisch debat

We willen bijdragen tot een levendig, open en constructief debat.

 

Met respect voor dialoog, verschillende perspectieven en diverse standpunten. Een voldoende grote maatschappelijke bandbreedte is voor dat debat essentieel.

04

Vlaams potentieel

We zijn ervan overtuigd dat Vlaanderen een groot potentieel heeft op verschillende gebieden: innovatie, cultuur, onderwijs, duurzaamheid. Potentieel dat via talentontwikkeling bijdraagt tot excellentie, duurzame innovatie en duurzame gedragen welvaart. Met respect voor eenieders rechten en plichten willen niemand in de steek laten.

Inspiratie - Inzicht - Impact

Stichting Merito streeft ernaar om Vlaanderen voort te stuwen als een dynamische en welvarende regio. Onze inzet is gericht op het stimuleren van welvaart en welzijn voor alle inwoners van Vlaanderen.

Via het stimuleren van een levendig democratisch debat, goed bestuur en ondernemingscultuur willen we een positieve impact op onze samenleving hebben. In het belang van onze toekomst waarin iedereen kan excelleren en floreren.

bottom of page